Persondatapolitik

Persondatapolitik for Hotel Copenhagen Crown

Formål
Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvordan Hotel Copenhagen Crown (Elephant Hotel Group) indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Det er Hotel Copenhagen Crowns mål at opretholde et højt niveau af sikkerhed og en forsvarlig behandling og beskyttelse af personoplysninger.


Personoplysninger dækker all de oplysninger, der kan identificere en person og som er nødvendig for at kunne levere vores ydelser.

Dataansvarlig
Hotel Copenhagen Crown driver hotelvirksomhed i Danmark og indsamler og behandler personoplysninger for at kunne levere serviceydelser i dette marked.

Hotel Copenhagen Crown er dataansvarlig og udfører håndtering af personoplysninger i henhold til den gældende lovgivning.

Hotel Copenhagen Crown indsamler og behandler personoplysninger, når du anvender serviceydelserne – f.eks. foretager en reservation eller under og efter dit ophold. Når du afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Hotel Copenhagen Crown.

Hvordan indsamles personoplysninger
Hotel Copenhagen Crown indsamler udelukkende personoplysninger, der er relevante for at kunne levere serviceydelsen. For hver enkelt serviceydelse kan der gælde særskilte vilkår og betingelser. Indsamlingen af personoplysningerne sker på følgende vis:

 • Når du bestiller eller reserverer en ydelse hos Hotel Copenhagen Crown
 • Fra personer der handler/reserverer på dine vegne
 • I forbindelse med afgivelse af tilbud på ydelser
 • Via browser cookies og ved brug af Hotels Copenhagen Crowns digitale ydelser
 • Ved gennemførelser at brugeranalyser af ydelserne  
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre

Hotel Copenhagen Crown indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnr., email, fødselsdato og andre almindelige personoplysninger
 • Kreditkortoplysninger – f.eks. som garanti for en reservation
 • Demografiske oplysninger
 • Besøgshistorik
 • Feedback fra kundeanalyser og evalueringer af vores ydelser
 • Feedback via konkurrencer (online og offline)
 • Browser informationer
 • Oplysninger om din virksomhed, hvis der er indgået en firmaaftale

Personoplysninger udover almindelige personoplysninger, som du vælger at give Hotel Copenhagen Crown (f.eks. oplysninger om handicap, allergier og fødevarepræferencer), betragter vi som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse eventuelt følsomme oplysninger om dig.

I visse tilfælde supplerer Hotel Copenhagen Crown personoplysninger om dig med oplysninger, som vi modtager fra 3. parts – f.eks. en gruppeansvarlig, en kollega eller en samarbejdspartner.

Hvad anvendes personoplysninger til
Hotel Copenhagen Crowns indsamling af personoplysninger kan have et eller flere formål. Den ydelse du anvender, er afgørende for hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de indsamles. Hotel Copenhagen Crown indsamler personoplysninger med følgende formål:

 • Behandling af din reservation og køb af Hotel Copenhagen Crowns ydelser
 • Kontakt til dig før, under og efter dit ophold på Hotel Copenhagen Crown
 • Diagnosticere fejl og optimere teknologi i tilfælde af at der opstå problemer med en reservation eller ydelse
 • Udarbejde tilbud om brug af Hotel Copenhagen Crowns ydelser
 • Forbedring og udvikling af Hotel Copenhagen Crowns ydelser
 • Tilpasning af Hotel Copenhagen Crowns kommunikation og markedsføring
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring
 • Opfyldelse af lovkrav

Opbevaring og overførelse af personoplysninger
Personoplysninger afgivet til Hotel Copenhagen Crown lagres på servere, som administreres af tredjemænd (databehandler) på vegne af Hotel Copenhagen Crown i henhold til vores datapolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Personoplysninger afgivet til Hotel Copenhagen Crown videregives kun til:

 • Interne afdelinger
 • Udvalgte tredjemænd i forbindelse med vedligehold og servicering af systemer som anvendes af Hotel Copenhagen Crown.
 • Udvalgt samarbejdspartnere, for at kunne levere den ydelse du har bestilt eller reserveret – f.eks. ved bestilling af teaterpakker og lignende.
 • Politi og anden offentlig myndighed, som følge af krav i lovgivningen eller som følge af efterforskning af forbrydelser.

Hotel Copenhagen Crown opbevarer kun personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de ydelser som Hotel Copenhagen Crown leverer eller som lovgivningen dikterer. Hotel Copenhagen Crown har rutiner for sletning eller anonymisering af persondata, når der ikke længere er et formål med behandlingen af de afgivne persondata.

Dine rettigheder
I henhold til gældende lovgivning om persondata, har du en række rettigheder. Dine rettigheder er følgende:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Hotel Copenhagen Crown gemmer om dig.
 • Ret til at få berigtiget og ajourført dine personoplysninger, som Hotel Copenhagen Crown har registeret om dig.
 • Ret til at få slettet de personoplysninger Hotel Copenhagen Crown har registeret om dig, dog ikke oplysninger som Hotel Copenhagen Crown efter lovgivningen er forpligtet til at gemme.
 • Ret til at tilbagetrække et samtykke om behandling af personoplysninger du har afgivet til Hotel Copenhagen Crown. Behandling af dine personoplysninger vil herefter ophøre, medmindre Hotel Copenhagen Crown er pålagt at skulle behandle personoplysningerne efter lovgivningen.

Du kan anmode Hotel Copenhagen Crown om at få udleveret en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger. Anmodningen skal ske skriftligt (med underskrift) og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Du kan også kontakte Hotel Copenhagen Crown, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser:

Anmodningen fremsendes til:
Hotel Copenhagen Crown
Vesterbrogade 41
1620 København V
Att.: Janne Mønster Plougstrup

Hotel Copenhagen Crown vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse. Hotel Copenhagen Crown kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. hvis der skal udvikles er nyt system for at fremskaffe oplysninger), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for yderst kompliceret (f.eks. anmodning om oplysninger, der udelukkende findes i sikkerhedskopier).

Kontakt
Har du spørgsmål, kommentarer eller klager til Hotel Copenhagen Crowns behandling af personoplysninger, kan du henvende dig til:

Hotel Copenhagen Crown
Vesterbrogade 41
1620 København V
Att.: Janne Mønster Plougstrup

Hvis en eventuel klage ikke medfører en afklaring med Hotel Copenhagen Crown, kan du herefter rette din klage til Datatilsynet.

Eventuelle ændringer i persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Hotel Copenhagen Crowns hjemmeside.